2022-03-18 17:07:34

Dani hrvatskoga jezika

Dani hrvatskoga jezika obilježavaju se svake godine od 11. do 17. ožujka kako bi se sjetili važnosti jezika za svakoga pojedinca našega naroda.
Učenici predmetne nastave obilježili su ove važne datume izradom plakata o djelima i pojedincima koji su obilježili razvoj hrvatskoga jezika. Prisjetili su se važnosti Fausta Vrančića, Marka Marulića, Ljudevita Gaja i mnogih drugih.
Osim toga, za jezikoljupce pripremili su i kviz. Zaigrajte s nama! 😀


Kao vječno more sinje
U kretu si gipkom, lakom,
Podaje se dahu svakom,
I mreška se i propinje,
(Kakva moć je vjetra koga) –
Zuji, zveči, zvoni, zvuči,
Šumi, grmi, tutnji, huči –
To je jezik roda moga! (Petar Preradović)

 


Osnovna škola Vodice