2018-03-15 18:09:00

Obavijest

-  RODITELJIMA 7. a, b, c  i  d
-  AGENCIJAMA
-  SVIMA -

Predmet:  Obavijest

Na sastanku Povjerenstva za provedbu javnog poziva za izbor najpovoljnije ponude za izvanučioničku  nastavu sedmih razreda „Smiljan - Gospić“ u srijedu,  14.03.2018. , između  više ponuda (3), nakon prezentacije ponuda, izabrana je ponuda  agencije  „Nik“  Šibenik.

S poštovanjem


                                                                                      Ravnatelj
                                                                                 Grgo Friganović


Osnovna škola Vodice